Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 2. dubna 2008

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 2. dubna elektronickou žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím paní P. R. Dne 10. dubna 2008 Úřad žádosti vyhověl a tázané informace poskytl.

V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím Úřad nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace:

Žadatelka se tázala, kolik bylo za rok 2007 Úřadem podáno oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že v souvislosti se zpracováním osobních údajů byl spáchán trestný čin.

Úřadem bylo sděleno, že v roce 2007 orgánům činným v trestním řízení podal celkem čtyři tato oznámení.