Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 17. června 2008

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 17. června 2008 žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Paní B. V. požadovala informaci o tom, jakou sankci a v jaké výši Úřad udělil Městu Řevnice za prokázané porušení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, které Úřad konstatoval na základě kontroly provedené po vyhodnocení podnětu žadatelky.

Žadatelce bylo Úřadem dne 24. června 2008 sděleno, že Městu Řevnice ve správním řízení po ukončení kontroly, kterou Úřad po vyhodnocení jejího podnětu zahájil z moci úřední, byla udělena finanční sankce ve výši 2.000,- Kč (dvou tisíc korun českých) spolu s povinností uhradit náklady řízení ve výši 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých).