Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutá informace dne 11. listopadu 2008

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 11. listopadu 2008 žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím od Bc. O.M. Úřad žádosti vyhověl a tázané informace poskytl.

V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 citovaného zákona Úřad nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace:

Žadatel se tázal, v kolika případech Úřad v poslední době pravomocně udělil sankci za porušení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, obci. Bylo mu sděleno, že v roce 2007 se tak stalo v šesti případech, v roce 2008 ke dnešnímu dni ve dvanácti případech.