Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 28. března 2007

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 28.3.2007 písemnou žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pana J. D. Dne 4. 4. 2007 Úřad žádosti vyhověl a tázané informace písemnou formou poskytl.

V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 citovaného zákona Úřad nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace:

Žadatel se tázal, kdy bylo Úřadem na základě provedené kontroly zahájeno správní řízení s Městskou částí Brno – Vinohrady a jaká byla tomuto subjektu uložena sankce.

Úřadem bylo sděleno, že inspektor Úřadu, který tuto kontrolu prováděl, po posouzení všech skutečností a vzhledem k absenci podezření spáchání správního deliktu v této věci správní řízení nezahájil.

Druhá žádost o informace se týkala toho, kolik bylo za rok 2006 Úřadem podáno trestních oznámení na základě vzniku důvodného podezření o možném spáchání trestného činu.

Úřad žadateli sdělil, že za rok 2006 bylo orgánům činným v trestním řízení předáno celkem sedm oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že v souvislosti se zpracováním osobních údajů mohlo dojít k trestnému činu.