Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt
  1. Úvod
  2. Úřad
  3. Organizační struktura
  4. Životopis předsedy Jiřího Kauckého

Životopis předsedy Jiřího Kauckého

Jiří Kaucký

Mgr. Jiří Kaucký (*1973)

Vzdělání

Po absolvování Gymnázia Oty Pavla v Praze vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

Profesní zkušenosti

od září 2020 předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

1997 – 2020 Ministerstvo vnitra ČR

  • ředitel odboru správního
  • státní tajemník
  • sekce státní služby – zastupování ve funkci vrchního ředitele
  • sekce pro přípravu státní služby – pověřen řízením ve funkci ředitele
  • ředitel odboru legislativy a koordinace předpisů
  • sekce (později odbor) legislativy, koordinace předpisů a kompatibility s právem ES, oddělení správního řízení

Členství v poradních a dalších orgánech (do srpna 2020)

předseda Etické komise ČR pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu

místopředseda Pracovní komise LRV pro veřejné právo I – správní právo č. 1

místopředseda Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců

místopředseda rozkladové komise ministra vnitra, člen rozkladové komise ministra životního prostředí a vedoucího Úřadu vlády

místopředseda poradní komise ministra vnitra ve věcech služebního poměru policistů a příslušníků hasičského záchranného sboru

člen Poradního sboru ministra vnitra pro správní řád a správní trestání

člen Poradního sboru náměstka ministra vnitra pro státní službu k zákonu o státní službě

Členství v poradních orgánech z titulu funkce státního tajemníka (do dubna 2020)

člen Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

člen Rady vlády pro seniory a stárnutí populace

člen Rady vlády pro rovnost žen a mužů

Publikační činnost

Zákon o státní službě. Komentář, Pichrt/Kaucký/Kopecký a kolektiv, 2. vydání, Wolters Kluwer, 2020

„Aplikace zákona o státní službě v resortu Ministerstva vnitra, rok poté“ (Služební vztahy a výkon závislé práce, Wolters Kluwer, 2016, str. 73 a násl.)

Zákon o státní službě. Komentář, Jan Pichrt a kolektiv, 1. vydání, Wolters Kluwer, 2015

„Nad novelizacemi správního řádu“ (Pocta P. Průchovi, Vysoká škola aplikovaného práva, 2009, str. 257 a n.)

„Aktuální otázky reformy správního řízení“ (Reforma veřejné správy v teorii a praxi – Sborník z mezinárodní konference Třešť, 22. – 24. 10. 2003, Aleš Čeněk, 2004)

„K vývoji právní úpravy účastenství ve správním řízení“ (Pocta V. Mikule, ASPI Publishing, 2002, str. 277 a n.)