Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

  1. Úvod
  2. Úřad
  3. Organizační struktura
  4. Životopis místopředsedy Petra Jägera

Životopis místopředsedy Petra Jägera

Petr Jäger

Mgr. Petr Jäger, Ph.D. (*1980)

Vzdělání

2006 – 2012  Doktorské studium (Ph.D.), Právnická fakulta MU, Brno

2008  krátkodobý výzkumný pobyt na Katholieke Universiteit Leuven, Belgie

2008  krátkodobý výzkumný pobyt na Erasmus University Rotterdam, Nizozemsko

2001 – 2002  studium v rámci programu Socrates/Erasmus, Manchester Metropolitan University, Velká Británie

1998 – 2004  Magisterské studium (Mgr.), Právnická fakulta MU, Brno

Profesní zkušenosti

2020 – dosud  místopředseda, Úřad pro ochranu osobních údajů

2019 – 2020  ředitel odboru právního a zahraničního, Úřad pro ochranu osobních údajů, Praha

2014 – 2018  náměstek ministra spravedlnosti pro řízení sekce mezinárodní a ústavněprávní, Ministerstvo spravedlnosti, Praha

2004 – 2014  asistent, Ústavní soud, Brno

2009 – dosud  externí výuka na Katedře ústavního práva a politologie, Právnická fakulta MU, Brno

2009 – dosud  přednášková činnost, Česká advokátní komora, Praha, Brno

2010 – 2011  externí poradce v oblasti ústavního práva a legislativní činnosti, Ministerstvo spravedlnosti, Praha

2007 – 2009  externí poradce ministrů – předsedů Legislativní rady vlády, Úřad vlády, Praha

2006 – 2013  externí poradce v oblasti základních práv a legislativní činnosti, Ministerstvo kultury, Praha

Další odborná působení

2019 – dosud  člen rozkladové komise Úřadu pro ochranu osobních údajů

2015 – 2018  člen zkušební komise pro úřednické zkoušky v oboru Lidská práva

2014 – 2018  člen Rady vlády pro lidská práva

2014 – 2018  člen Rady vlády pro národnostní menšiny

2014 – člen Státní volební komise

2014 – 2018  člen Vládního výboru pro EU na pracovní úrovni

Jazykové znalosti

anglicky (plynně)

Vybrané publikace

JÄGER, P. Komentář k čl. 15 a 16 Listiny základních práv a svobod. In Wagnerová, E., Šimíček, V., Langášek, T., Pospíšil, I. (eds.) Listina základních práv a svobod. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2012. s. 370-421, 52 s. Kodex. ISBN 978-80-7357-750-6.

JÄGER, P. Komentář k čl. 78, 79, 80 a 109 Ústavy. In Rychetský P.; Langášek, T. (ed.); Herc, T. (ed.); Mlsna, P. a kol. Ústava České republiky. Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2015, s. 720-776, s.1103-1105, 58 s. Kodex. ISBN 978-80-7478-809-3.

JÄGER, P., Molek, P. Svoboda projevu. Demokracie, rovnost a svoboda slova. 1. vyd. Praha: Auditorium, 2007. 191 s. ISBN 978-80-903786-5-0.

JÄGER, P., Chocholáč, A. Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Komentář. 1. Vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2015, 316 s. ISBN 978-80-7478-871-0.                    

JÄGER, P. Strengthening the Rule of Law in the European Union: a Vigilant Appreciation of Recent Development. In: Pítrová, L. (ed.) et al. Rule Of Law and Mechanisms of its Protection: Czech Perspective. 1. vyd., Pasov: rw&w Science & New Media Passau-Berlin-Prague, 2015, pp. 16-21. ISBN 978-3-9816855-4-1.

Dokumenty