Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Pohledávky a dluhy

Bankovní registr je veden podle ustanovení § 38a zákona o bankách. Banky a pobočky zahraničních bank se mohou vzájemně informovat o bankovním spojení, identifikačních údajích o majitelích účtů a o záležitostech, které vypovídají o bonitě a důvěryhodnosti jejich klientů, a to i prostřednictvím právnické osoby, která není bankou. V bankovním registru klientských informací jsou uchovávány osobní údaje klienta po dobu, po kterou závazek klienta banky nebo pobočky zahraniční banky trvá, a dále po dobu 4 let po vypořádání, anebo zániku závazku klienta s bankou nebo s pobočkou zahraniční banky. Protože jde o zpracování osobních údajů na základě zákonného oprávnění, je prováděno bez souhlasu subjektu údajů a případné odvolání souhlasu je proto neúčinné.

Pokud máte pochybnosti o důvodnosti vedení Vaší osoby v bankovním registru či se domníváte, že dochází k uchovávání nebo jinému zpracování osobních údajů v rozporu s tím, co je stanoveno zákonem o bankách, obraťte se na provozovatele BRKI - společnost CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s., IČ: 261 99 696, se sídlem Praha 4 - Nusle, Štětkova 1638/18, PSČ 140 00, a současně na příslušnou banku, která údaje o Vás do bankovního registru předala.