Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Hromadné e-maily

Při odeslání e-mailu s „otevřenou hlavičkou“ (jednotliví adresáti vidí ostatní adresáty) dochází k předání osobních údajů jednotlivých adresátů, konkrétně jejich e-mailových adres spolu s informací, že jsou členy skupin, kterým jsou takové e-maily zasílány (například zákazníci určitého obchodu, členové určitého spolku apod.). 

Mimo specifické situace, kdy je účelem hromadného e-mailu zahájení diskuze mezi jeho adresáty (otázka pořádání akce v rámci menšího spolku, kdy se všichni členové mají k této akci vyjádřit a kdy je zřejmé, že předání kontaktních údajů mezi členy tohoto spolku nepředstavuje žádné riziko pro subjekty údajů), by měly být všechny hromadné e-maily rozesílány tak, aby ve zprávě nebyli viditelní ostatní adresáti.