Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

  1. Úvod
  2. Profesionál
  3. Q&A (otázky a odpovědi)
  4. Činnosti spolků, sportovních klubů a obdobných zájmových sdružení

Činnosti spolků, sportovních klubů a obdobných zájmových sdružení

Pokud nezisková organizace využije služeb externího auditora, který pracuje s dokumenty obsahujícími osobní údaje zaměstnanců či dalších osob, předané ze strany uvedené organizace za účelem provedení auditu, jsou oba jmenované subjekty v postavení samostatných správců.

Nezisková organizace tedy není povinna s externím auditorem uzavřít zpracovatelskou smlouvu dle GDPR, protože externí auditor, jehož činnost je upravena zvláštními právními předpisy, je v postavení samostatného správce. V takovém případě musí informační povinnost vůči dotčeným subjektům údajů (zaměstnancům i dalším osobám) plnit nezisková organizace.