Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Kvalifikace pověřence

Čl. 37 odst. 5 obecného nařízení stanoví, že pověřenec musí být jmenován na základě svých profesních kvalit, zejména na základě svých odborných znalostí práva a praxe v oblasti ochrany osobních údajů a své schopnosti plnit úkoly stanovené v článku 39, a vyjadřuje, že kvalifikační předpoklady se vztahují zejména k hlavním činnostem správce, jejichž součástí je zpracování osobních údajů, nebo k činnosti veřejných subjektů. Tyto činnosti předurčují další kvalifikační požadavky na osobu pověřence.

Požadavek čl. 37 odst. 5 vyjadřuje, že kvalifikační předpoklady se vztahují rovněž k hlavním činnostem správce, jejichž součástí je zpracování osobních údajů, nebo k činnosti veřejných subjektů. Tyto činnosti předurčují další kvalifikační požadavky na pověřence. „Nedefinování“ přesné úrovně odborných znalostí pověřence v normativním textu obecného nařízení vyplývá z toho, že nařízení upravuje pouze a právě aspekty ochrany osobních údajů v užším slova smyslu.