Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Šíření obchodních sdělení

Na rozdíl od osobních údajů, kde nejsou chráněny právnické osoby, je zakázáno šířit obchodní sdělení (angl. hovorově spam) i vůči právnickým osobám. Základním právním pramenem dozoru nad dodržováním povinností při šíření obchodních sdělení jsou §§ 7 a 10 až 12 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů. Stanovení povinností při šíření obchodních sdělení v § 7 je transpozicí článku 7 směrnice 2000/31/ES, o některých aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu na vnitřním trhu (zkráceně o elektronickém obchodu, angl. eCommerce), a článku 13 směrnice 2002/58/ES, o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (zkráceně o soukromí a elektronických komunikacích, angl. ePrivacy, ePD).

V případě šíření obchodních sdělení vůči fyzickým osobám, se navíc jedná o porušení ochrany spotřebitele. Proto se při přeshraniční spolupráci postupuje podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/2394 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování právních předpisů na ochranu zájmů spotřebitelů a o zrušení nařízení (ES) č. 2006/2004.