Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Další prameny práva

Nejvýznamnější jsou pokyny EDPB, z nichž většina je přeložena do češtiny. Inspirativní jsou rovněž dokumenty EDPS, přičemž hlavní jsou stanoviska a formální komentáře. V neposlední řadě je nutno zmínit dokumenty Světového shromáždění pro ochranu osobních údajů. Úřad pro ochranu osobních údajů zpracoval metodiku k Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA) a tzv. legislativní DPIA.

Vedle toho mají normativní význam individuální právní akty – rozhodnutí veřejných úřadů (správních a soudů). ÚOOÚ vydává protokoly o kontrole a správní akty, které jsou přezkoumávány správním soudnictvím a není vyloučen ani ústavní přezkum. Značný význam mají rozsudky Soudního dvora Evropské unie a Evropského soudu pro lidská práva.