Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

  1. Úvod
  2. Poradna
  3. Poradna Pověřenec
  4. Konzultace pro pověřence

Konzultace pro pověřence

Vyjma specifického institutu předchozích konzultací (dle čl. 36 obecného nařízení) nemá Úřad pro ochranu osobních údajů coby dozorový úřad stanovenu přímou konzultační roli při zavádění procesů zpracování údajů u správců a zpracovatelů. V rámci svých možností poskytuje v některých případech, které nejsou ve střetu s následnou kontrolní působností Úřadu, i nadále konzultace.

Pověřencům, resp. správcům či zpracovatelům, lze doporučit při žádostech o konzultace adresovaných Úřadu dodržovat následující postup:

  • Identifikujte a analyzujte problém, blíže popište situaci a uveďte základní parametry příslušného zpracování.
  • Zpracujte návrhy řešení podstatných identifikovaných problémů. Řešení formulujte nejen s využitím ustanovení obecného nařízení, ale také podle relevantních zvláštních právních předpisů upravujících konkrétní zpracování.
  • Uveďte označení a adresu správce a zpracovatele zapojených do zpracování a popište jejich roli a úkoly a doložte jejich vzájemný, např. smluvní vztah.
  • Nejste-li správcem nebo pověřencem, doložte pověření, že jste oprávněn/-na za tyto osoby v rámci konzultace jednat.
  • Předložte relevantní dokumenty a informace, které jsou nutné k posouzení zpracování v kontextu činnosti správce.