Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

 1. Úvod
 2. Poradna
 3. Poradna Pověřenec
 4. Chci konzultovat problém zpracování

Chci konzultovat problém zpracování

Doporučení pověřencům pro ochranu osobních údajů a dalším osobám, zajišťujícím soulad zpracování u správce či zpracovatele.

V rámci poradenství podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) Úřad poskytuje: 

 • poradenství pověřencům pro ochranu osobních údajů, 
 • konzultace správcům a zpracovatelům, kteří pověřence nejmenovali
 • předchozí konzultace podle článku 36 obecného nařízení v případě vysoce rizikového zpracování v návaznosti na posouzení správcem podle článku 35. Aby bylo možno se vybraným problémem týkajícím se zpracování údajů v rámci konzultace účinně zabývat, je nezbytné při podání žádosti o konzultaci dodržovat následující postup: 
 • Identifikujte a analyzujte problém, blíže popište situaci a uveďte základní parametry příslušného zpracování. 
 • Zpracujte návrhy řešení podstatných identifikovaných problémů. Řešení formulujte nejen s využitím ustanovení obecného nařízení, ale také podle relevantních zvláštních právních předpisů upravujících konkrétní zpracování. 
 • Uveďte označení a adresu správce a zpracovatele zapojených do zpracování a popište jejich roli a úkoly a doložte jejich vzájemný, např. smluvní vztah. 
 • Nejste-li správcem nebo pověřencem, doložte pověření, že jste oprávněn/-na za tyto osoby v rámci konzultace jednat. 
 • Předložte relevantní dokumenty a informace, které jsou nutné k posouzení zpracování v kontextu činnosti správce. 

Úřad při své konzultační činnosti neschvaluje návrhy či revize interních předpisů nebo provozní či uživatelské dokumentace informačních systémů používaných ke zpracování osobních údajů. Výsledek konzultace nenahrazuje metodické pokyny ústředních úřadů a ministerstev. 

Kromě konzultace dle čl. 36 GDPR a jiné osobní konzultace pověřencům, správcům a zpracovatelům, poskytuje Úřad v rámci svých personálních možností nadále prosté poradenství k vybraným problémům zpracování údajů, a to např. formou odpovědí na vybrané dotazy, které zveřejňuje na svém webu v rubrikách GDPR (obecné nařízení) nebo v Poradně.