Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Výroční zpráva za rok 2001

Dokumenty

 

Žádáme čtenáře, aby si laskavě v kapitole Hospodaření Úřadu na s. 63 Výroční zprávy Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2001 zaměnili níže uvedené číselné údaje.

Souhrnné ukazatelev tisících Kč
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem890
Výdaje celkem46 010
  
Dílčí ukazatele výdajů 
Jednotné dílčí ukazatele 
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci17 325
     z toho: platy zaměstnanců16 633
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)5 953

Upřesnění se děje na základě podkladů zpracovaných pro návrh státního závěrečného účtu. Toto zpracování bylo ukončeno teprve po předání Výroční zprávy k tisku.