Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt
  1. Úvod
  2. Kontakt
  3. Podatelna a elektronická podatelna

Podatelna a elektronická podatelna

Podatelna Úřadu

Úřad pro ochranu osobních údajů 

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

Hodiny pro veřejnost

  • Po – Čt 7:30 – 16:15 hod.
  • Pá 7:30 – 15:00 hod.

Telefon

+420 234 665 111

Konzultace ohledně GDPR

Úterý a čtvrtek od 13:00 do 15:30 na tel. +420 234 665 800.

Základní informace

Podání je možné doručit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, osobně v listovní podobě, nebo na elektronickém nosiči naformátovaném tak, aby byl čitelný pod operačním systémem Windows. Data na nosičích se škodlivým kódem (virem, spyware apod.) nebudou dále zpracovávána, podatel bude o této skutečnosti vyrozuměn. Elektronické nosiče se nevracejí a stávají se částí spisové dokumentace. Data na elektronickém nosiči, která nesplňují níže uvedené požadavky na přijímané formáty datových zpráv nebudou dále zpracovávána, podatel bude o této skutečnosti vyrozuměn.

Při doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu, a nepodaří-li se ve spolupráci s odesilatelem tuto vadu odstranit, nebude tento dokument dále zpracováván.

Elektronická podatelna

ID datové schránky: qkbaa2n

E-mail: posta@uoou.gov.cz

Základní informace

Úřad přijímá podání s i bez elektronického podpisu.

Přijímané formáty datových zpráv a podmínky přijetí:
txt, html, doc, rtf, pdf, pdf/A, xls, jpeg, tiff, htm, docx, xlsx, tif, png, jpg, odt, ods, gif, xml, zfo, msg, eml, p7s, mp3, wav, mpeg, mpg, mp4.

Elektronická podání obsahující škodlivý kód (viz spyware apod.), zaheslovaná, zašifrovaná, nebo neodpovídající přijímaným formátům nebudou dále zpracovávána a podatel bude o této skutečnosti vyrozuměn formou automatické odpovědi z podatelny.

Úřad dále nepřijímá soubory z externích úložišť. Pokud budou součástí podání odkazy na externí úložiště s požadavkem na doplnění podání o soubory uložené na externím úložišti, nebudou taková podání dále zpracovávána, podatel bude o této skutečnosti vyrozuměn.

Maximální velikost přijaté e-mailové zprávy může být z technických důvodů 20 MB. Datové soubory větší velikosti je nutné zaslat na datovém nosiči, nebo je doručit osobně. Datové soubory do velikosti 100 MB je možné zaslat rovněž prostřednictvím datové schránky.

Po vyzvednutí oznámení z e-mailové schránky úřadu dostane podávající zprávu o doručení.

Je-li oznámení opatřeno certifikovaným elektronickým podpisem, ověřuje se platnost tohoto podpisu.

Po kontrole čitelnosti, úplnosti a postoupení k vyřízení dostane podávající potvrzení o podání.

Veškerá tato komunikace je směrována na elektronickou adresu, z níž  je podání odesláno.

Při doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu, a nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem tuto vadu dokumentu odstranit, nebude tento dokument dále zpracováván.

Seznam jmen oprávněných zaměstnanců ÚOOÚ, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát:
Menzelová Eva

Seznam právních předpisů, dle kterých je možné vůči Úřadu činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití elektronického podpisu: 

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona; nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Datové zprávy zaslané orgánům veřejné moci, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi zaměstnanci orgánu a občany.