Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Zapojení Úřadu

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů představuje hlavní platformu pro mezinárodní činnost úřadu. Členství ve sboru umožňuje podílet se na tvorbě pracovních dokumentů (pokyny, doporučení, stanoviska, rozhodnutí), které mají napomáhat kvalitnímu a v nejvyšší možné míře jednotnému uplatňování zásad obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Delegát úřadu se pravidelně účastní plenárních zasedání sboru, která se konají buď za fyzické účasti v Bruselu nebo distanční online formou. Vedle pléna coby vrcholného orgánu sboru vyvíjí činnost řada tematicky specializovaných odborných skupin (expert group) a formací (taskforce), přičemž svého zástupce má úřad v osmi odborných skupinách a další zástupce ve formacích zřízených ad hoc a zaměřených na výkon dozorové činnosti v úzce vymezené oblasti. Převážná většina pracovních schůzí těchto skupin a formací probíhá distančně.