Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

  1. Úvod
  2. Činnost
  3. Schengen – informační systémy EU
  4. Spolupráce dozorových orgánů a EDPS

Spolupráce dozorových orgánů a EDPS

Při dozoru nad zpracováním osobních údajů v rámci schengenského prostoru spolupracuje Úřad pro ochranu osobních údajů s vnitrostátní orgány dozoru ostatních členských států a s Evropským inspektorem ochrany údajů (EDPS).

Více informací o této spolupráci naleznete (v anglickém jazyce) na webových stránkách EDPS.

Národní dozorové orgány členských a přidružených států

V současné době je spolupráce realizována v rámci následujících koordinačních dozorových skupin:
 

Koordinační skupina pro dozor nad Vízovým informačním systémem (VIS SCG)

Zpráva o činnosti skupiny VIS SCG 2019-2020

Zpráva o činnosti skupiny VIS SCG 2017-2018

Zpráva o činnosti skupiny VIS SCG 2015-2016


Koordinační skupina pro dozor nad Celním informačním systémem (CIS SCG)

Zpráva o činnosti skupiny CIS SCG 2020-2021

Zpráva o činnosti skupiny CIS SCG 2018-2019


Koordinační skupina pro dozor nad databází Eurodac (Eurodac SCG)

Zpráva o činnosti skupiny Eurodac SCG 2018-2019

Zpráva o činnosti skupiny Eurodac SCG 2016-2017

 

Výbor pro koordinovaný dozor (CSC)

Do působnosti Výboru pro koordinační dozor (CSC) aktuálně spadá dohled nad Schengenským informačním systémem (SIS), Systémem pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI), Úřadem evropského veřejného žalobce (EPPO) a agenturami Eurojust a Europol. Předpokládá se postupné převzetí agend, které v současné době vykonávají výše uvedené koordinační skupiny, a dále rozšíření působnosti o dozor nad nově vznikajícími informačními systémy (např. Entry/Exit Systém).