Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Politické hnutí (UOOU-00842/22)

Kontrola byla zahájena v únoru 2022 na základě monitoringu médií a informací o zveřejnění adres poslanců na sociální síti Facebook a Telemetr.io. Následně Úřad obdržel také stížnost týkající se stejného zveřejnění osobních údajů. Osobní údaje ve formě adres byly rozesílány také prostřednictvím e-mailu.

Kontrolou Úřad zjistil, že kontrolovaná osoba zpracovávala osobní údaje, aniž k tomuto zpracování disponovala legitimním právním titulem dle čl. 6 odst. 1 GDPR. Kontrolovaná osoba uvedla, že osobní údaje zpracovává pro účely oprávněných zájmů, tuto argumentaci však Úřad vyhodnotil jako spekulativní a tedy nelegitimní.

Dalším pochybením ze strany kontrolované osoby bylo neplnění informační povinnosti ve vztahu k subjektům údajů. Kontrolovaná osoba na svých webových stránkách neuvádí žádnou informaci týkající se ochrany osobních údajů ani informaci o způsobu zpracování.

Úřad ukončil kontrolu v dubnu 2022 a doručil kontrolované osobě protokol o kontrole s uvedením zjištěných pochybení. V květnu 2022 marně uplynula lhůta pro podání námitek proti kontrolním zjištěním a kontrolovaná osoba nepodala námitky.

Spis byl předán k zahájení správního řízení.