Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Obchodní korporace provozující televizní vysílání (UOOU-01186/21)

Úřad zahájil kontrolu v dubnu 2021 po obdržení žádosti od veřejného ochránce práv o prověření zpracovávaných osobních údajů při výrobě a vysílání televizního pořadu, který má formu reality show. Úřad v souvislosti s provedením kontrolních úkonů zjistil, že zpracovávané osobní údaje poskytují subjekty údajů samy a dobrovolně, v takovém rozsahu, v jakém samy uznají za vhodné. Další osobní údaje si kontrolovaná osoba vyžádá v případě, že subjekt údajů vybere k účinkování v pořadu, s takovým zpracováním osobních údajů žádá kontrolovaná osoba zároveň o souhlas se zpracováním osobních údajů. V případě, že je uchazeč vybrán pro účast v pořadu, uzavírá s ním kontrolovaná osoba smluvní ujednání a dále osobní údaje zpracovává ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Sjednané smlouvy deklarují, že subjekty údajů dávají kontrolované osobě svolení se zpracováním osobních údajů s dobou platnosti na 50 let a možností prodloužení na dalších 50 let. Vzhledem k tomu, že zpracování osobních údajů se opírá o čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tedy je nezbytné pro plnění smlouvy, nelze kontrolované osobě vytknout porušení zásady omezení uložení ve smyslu čl. 5 odst. 1 písm. e) GDPR.

Kontrolou Úřad shledal, že kontrolovaná osoba zpracovává osobní údaje na základě zákonných titulů, plní informační povinnost a vede záznamy o činnostech zpracování osobních údajů. Kontrolovaná osoba má vypracované směrnice pro nastavení zabezpečení zpracování osobních údajů a stanovila pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou veřejně přístupné. Úřad kontrolou neshledal žádné porušení. Kontrolovaná osoba proti protokolu o kontrole nepodala námitky.