Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Obchodní korporace provozující doručovatelské služby (UOOU-03088/21)

Úřad zahájil kontrolu v srpnu 2021 na základě Kontrolního plánu Úřadu pro rok 2021 a oprávnění vyplývajícího z čl. 58 odst. 1 písm. b) GDPR, tj. pravomoc Úřadu provádět vyšetřování formou auditů ochrany údajů.

Kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba je správcem osobních údajů, které zpracovává dle čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) GDPR, tj. zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany. Subjekty údajů jsou o zpracování osobních údajů informovány prostřednictvím webových stránek, dokument splňuje obsahové náležitosti dle čl. 13 GDPR. Ze shromážděných podkladů vyplývá, že subjekty údajů mohou uplatnit svá práva prostřednictvím webové stránky nebo e-mailu, správce na žádosti subjektů údajů reaguje.

Správce využívá velké množství zpracovatelů osobních údajů, a to na základě uzavřených smluv, které obsahují všechny náležitosti zpracovatelské smlouvy. V souvislosti se zpracováním osobních údajů zajišťuje správce dostatečnou úroveň zabezpečení osobních údajů.

Kontrola byla ukončena v květnu 2022 vydáním protokolu o kontrole. Nebylo zjištěno žádné porušení při zpracování osobních údajů a kontrolovaná osoba proti tomuto zjištění nepodala námitky.