Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Obchodní společnost

Kontrola byla zahájena na základě 19 stížností na rozesílání obchodních sdělení. Ta obsahovala nabídky půjček a služeb bezpečného úložiště a odkazovala na webové stránky kontrolované osoby. 

Kontrola zjistila, že předmětná obchodní sdělení byla odesílána z freemailových adres, které byly založeny na zjevně smyšlené osoby. Webové stránky, resp. internetové obchody na těchto stránkách provozované, na které obchodní sdělení odkazovala, byly v době rozeslání obchodních sdělení provozovány kontrolovanou osobou. Ta v rámci svého vyjádření opakovaně uváděla, že obchodní sdělení neodeslala a že se ji tím snaží někdo poškodit. 

Společnost Seznam.cz, u které byly freemailové adresy registrovány, uvedla, že se jednalo o rozesílání skrze třetí stranu a že účty sloužily pouze jako příjemce případných odpovědí od entit, které spam obdržely. I tak je tento způsob používání e-mailových adres porušením podmínek společnosti Seznam.cz. Proto byly tyto účty zablokovány k dalšímu možnému využívání. V průběhu kontroly pak Úřad zjistil, že výše uvedené webové stránky, v jejichž prospěch byla předmětná obchodní sdělení šířena, jsou již nefunkční. 

Kontrolující konstatovali, že i přesto, že nebyl zjištěn faktický odesílatel obchodních sdělení, je šiřitelem těchto obchodních sdělení kontrolovaná osoba, jelikož v její prospěch byla obchodní sdělení šířena, a to bez předchozího souhlasu adresátů. Dále bylo konstatováno i porušení § 7 odst. 4 písm. a), b) i c) zákona č. 480/2004 Sb., jelikož předmětné zprávy nebyly jasně a zřetelně označeny jako obchodní sdělení. Neobsahovaly ani uvedení či označení toho, jehož jménem se tato komunikace uskutečňuje, ani možnost odhlášení se z dalšího zasílání. 

Kontrolovaná osoba podala v zákonné lhůtě námitky proti protokolu o kontrole. Uvedla zde, že není šiřitelem předmětných obchodních sdělení, a že firmu chce někdo poškodit. 

Námitky byly postoupeny předsedovi Úřadu k vyřízení, který je v celém rozsahu zamítl. Mimo jiné uvedl, že tvrzení kontrolované osoby, že se ji snaží někdo poškodit, není ničím podloženo. Naopak Úřad eviduje další obdobné stížnosti i na jiné firmy, které jsou spojeny stejnou osobou jednatele či stejným sídlem společností a jedná se tak o cílenou propagaci zboží a služeb jak kontrolovaného, tak i dalších podobných společností. 

V této věci bylo zahájeno správní řízení.