Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Obchodní společnost

Kontrola u této společnosti byla zahájena na základě devíti stížností na rozesílání obchodních sdělení, jejichž předmětem byla nabídka respirátorů FFP2 a FFP3 a dotačních programů včetně ceníků. Tato obchodní sdělení navíc obsahovala přímý odkaz na e-shopy, kde byly tyto produkty nabízeny.

Kontrolující nejprve zjišťoval, kdo je odesílatelem těchto obchodních sdělení. Pomocí odesílajících IP adres však bylo zjištěno, že tato obchodní sdělení jsou odesílána přes zahraniční společnosti Amazon Web Services Inc. či Google LLC. A pouze v případě jedné IP adresy se jednalo o tuzemskou společnost. Odesílající doménová jména se pak shodovala též s doménami e-shopů, které tato obchodní sdělení propagovala.

Kontrola tak byla zahájena u společnosti, která je provozovatelem daných e-shopů. Tato společnost však prostřednictvím svého právního zástupce uvedla, že daná obchodní sdělení neodpovídají skutečné nabídce e-shopu. Navíc tato obchodní sdělení nebyla vytvořena a rozeslána s jejím vědomím, a naopak kontrolovaná osoba se tímto cítí poškozena na svém obchodním jméně. Uvedla však, že není vyloučeno, že tato obchodní sdělení odeslal některý z jejích affiliate partnerů, a to bez souhlasu a přivolení kontrolované osoby. Kontrolovaná osoba prověřovala svou databázi externích subjektů, nicméně až do ukončení této kontroly se jí nepodařilo daného affiliate partnera zjistit.

Kontrolující oslovili též společnosti, u kterých si kontrolovaná osoba objednala či přes které realizovala své marketingové kampaně, nicméně ani zde nebyla mezi odeslanými obchodními sděleními a objednávkami zjištěna patřičná souvislost. Kontrolující tak nemohli s ohledem na rozporné informace s jistotou určit, kdo je faktickým odesílatelem těchto obchodních sdělení, tedy zda tímto odesílatelem byla skutečně kontrolovaná osoba, či její affiliate partneři, případně marketingové společnosti.

Nicméně skutečnost, že předmětná obchodní sdělení byla odesílána ve prospěch webových stránek (e-shopů) provozovaných kontrolovanou osobou, je z textů zaslaných obchodních sdělení, ale též z podkladů k těmto webovým stránkám (zejména obchodní podmínky, podmínky ochrany osobních údajů, kontaktní údaje uváděné na webových stránkách), nezpochybnitelná. Úřad tak konstatoval, že kontrolovaná osoba je šiřitelem předmětných obchodních sdělení, jelikož v její prospěch byla šířena a je tedy za šíření nevyžádaných obchodních sdělení odpovědná. Kontrolovaná osoba se tak v této souvislosti dopustila porušení zákona č. 480/2004 Sb.

Kontrolovaná osoba proti tomuto kontrolnímu zjištění podala námitky, které byly předsedou Úřadu zamítnuty. Kontrolované osobě byla za toto porušení uložena ve správním řízení sankce ve výši 50 000 Kč. Ta již nabyla právní moci.

 

Doporučení:

Úřad v této souvislosti opětovně vyzývá podnikatele, kteří chtějí své produkty a služby propagovat prostřednictvím affiliate partnerů, třetích osob apod., aby si vždy tyto partnery důkladně prověřili. Důležité je taktéž vědět, zda adresáti obchodních sdělení udělili pro taková zasílání souhlas. Hlavním důvodem je, že společnosti, v jejichž prospěch jsou obchodní sdělení odesílána, mají objektivní odpovědnost za předmětné šíření obchodních sdělení prováděné jinou osobou. Tedy i tyto společnosti musí být schopny doložit souhlasy adresátů obchodních sdělení, nebo musí být schopny zajistit tyto souhlasy prostřednictvím společnosti, která obchodní sdělení fakticky odeslala.