Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Obchodní společnost

 Kontrola byla zahájena na základě plánu kontrol pro rok 2020. Důvodem bylo, že domény kontrolované osoby se v posledních letech objevovaly na předních zásazích do spamových pastí webových stránek www.dobryemail.cz.

Kontrola se zaměřila jak na plnění povinností při šíření obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., tak ve vztahu ke zpracování osobních údajů v souvislosti s přímým marketingem dle obecného nařízení. Kontrolovaná osoba provozuje na svém webovém portálu internetový obchod a také umožňuje členství v bonusovém klubu.

Úřad zjistil, že kontrolovaná osoba zpracovává e-mailovou adresu svých klientů, kteří jsou registrováni v e-shopu, případně též v bonusovém klubu, a to za účelem přímého marketingu k šíření obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb. E-mailovou adresu získává v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby dle obecného nařízení. Navíc, pokud jde pouze o registrované účastníky bonusové klubu a nikoli zároveň zákazníky, je elektronický kontakt zpracováván ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. a tedy na základě souhlasu dle obecného nařízení.

Ve vztahu k informační povinnosti kontrolující konstatovali, že informace o zpracování osobních údajů, které kontrolovaná osoba poskytuje svým klientům/spotřebitelům, jsou nepřesné, neúplné či navzájem si odporující, a nejsou tak poskytovány ve smyslu obecného nařízení. V této souvislosti bylo konstatováno též porušení základní zásady transparentnosti.

Dále Úřad konstatoval, že kontrolovaná osoba neumožňuje vyjádřit uživatelům svých webových stránek svobodný souhlas či nesouhlas se zpracováním statistických a marketingových cookies. Pouhé prohlížení webových stránek uživatelem nelze interpretovat jako souhlas. Pokud je uživateli dána pouze možnost akceptovat sledování nebo ze stránek odejít, nelze takto udělený souhlas považovat za svobodný a souladný s obecným nařízením.

Ve vztahu k dodržování podmínek pro šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb. byly prověřeny postupy kontrolované osoby v této oblasti, prověřena byla též vybraná marketingová kampaň, přičemž nebylo zjištěno v této oblasti žádné pochybení.

Kontrolovaná osoba podala v zákonné lhůtě námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole. Jednalo se konkrétně o kontrolní zjištění k právnímu titulu v případě používání cookies, včetně konstatování, že kontrolovaná osoba neumožňuje uživatelům svých webových stránek jednoduchý přístup k nastavení cookies přímo prostřednictvím jednoduchého nástroje. V dalším kontrolním zjištění kontrolující konstatovali porušení v souvislosti s informační povinností. Námitky byly postoupeny předsedovi Úřadu k vyřízení, který je v celém rozsahu zamítl.

Kontrolující následně příkazem uložili opatření k nápravě, která kontrolovaná osoba ve lhůtě splnila.