Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Obchodní společnost

Kontrola u této společnosti byla zahájena na základě čtyř stížností. Jejím předmětem bylo dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, při šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky, konkrétně e-mailem.

Obchodní sdělení obsahovala výhodné nabídky zboží vč. slev společně s odkazem na internetovou stránku a na stažení příslušné aplikace. Dále docházelo k zasílání hodnotících dotazníků v souvislosti s nákupem, který taktéž odkazoval na příslušnou internetovou stránku a aplikaci. Držitelem doménového jména, ze kterého byla obchodní sdělení odesílána a taktéž provozovatelem internetových stránek, na které bylo v obchodních sdělení odkazováno, je kontrolovaná osoba.  

Kontrolující ověřili, jakým způsobem fakticky probíhá proces získávání osobních údajů vč. následného zasílání obchodních sdělení či hodnotících dotazníků a případného odmítání, a to zkušebním nedokončeným nákupem, poté registrací do uživatelského účtu (bez nákupu i s nákupem) a také vstupem do jednotlivých klubů, které kontrolovaná společnost nabízí, vč. vyzkoušení odmítání zasílání obchodních sdělení zaslaných na základě vyzkoušených registrací či nákupů.

V rámci kontroly byla společnost požádána o doložení právních titulů k šetřeným rozesílkám a vyjádření k jednotlivým bodům kontroly. Kontrolovaná osoba s Úřadem komunikovala a poskytovala vždy v průběhu kontroly potřebnou součinnost.

Za pochybení lze v tomto případě označit zasílání obchodního sdělení na základě souhlasu uděleného při registraci do e-shopu, který však byl předem zaškrtnut, a tudíž v těchto případech neodpovídal požadavkům na udělený souhlas dle obecného nařízení, jelikož nebyla splněna náležitost svobodně a vědomě uděleného souhlasu.

Další pochybení Úřad shledal v případě zasílání vlastních dotazníků spokojenosti, kdy byl porušen zákon č. 480/2004 Sb. tím, že společnost neumožnila dopředu zasílání obchodních sdělení odmítnout, a to ani v procesu prováděné objednávky, ani v samotných hodnotících dotaznících.

K jiným porušením ve vztahu k dalším zákonným požadavkům při šíření obchodních sdělení ze strany společnosti nedošlo. Ta proti těmto závěrům nepodala námitky.

S ohledem na konstatování porušení bude s kontrolovanou osobou zahájeno správní řízení.

 

Doporučení:

Pokud společnosti získávají osobní údaje v souvislosti s nákupem jejich zboží či služeb a následně na tyto kontakty zasílají obchodní sdělení, činí tak na základě oprávněného zájmu (tedy bez nutnosti získávat souhlas), a to v souladu s ustanovením § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. V tomto případě je však zapotřebí dodržet i další podmínku uvedenou v tomto ustanovení, a sice umožnit kupujícímu dopředu zasílání obchodních sdělení na jím uváděné elektronické údaje odmítnout. Uvedené lze provést například vytvořením samostatného pole pro odmítnutí využití kontaktních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení v procesu objednávky. Zaškrtnutím takto vytvořeného políčka by byla projevena vůle do budoucna toto zasílání odmítnout. Opětovný nákup pak na této situaci nic nemění. Pokud by chtěl zákazník, aby mu byla obchodní sdělení znovu zasílána, musí k tomu udělit souhlas.