Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Obchodní společnost

UOOU-02787/20

Kontrola u této společnosti byla zahájena na základě 16 stížností. Předmětem obchodních sdělení byla nabídka služeb v podobě registrace doménového jména za roční poplatek a odkazovaly na internetové stránky kontrolované osoby.

V rámci kontroly bylo zjištěno, že odesílající doména je registrována na zahraniční společnost sídlící v Nizozemí a odesílající IP adresy jsou registrovány na neznámé zahraniční společnosti s lokací v Severní Americe. Nicméně předmětné internetové stránky, v jejichž prospěch byla obchodní sdělení šířena, jsou provozovány kontrolovanou osobou. Tedy i přesto, že nebylo zjištěno, kdo je faktickým odesílatelem předmětných obchodních sdělení, z kontrolních zjištění (zejména z jednotlivých textů zasílaných obchodních sdělení) vyplynulo, že obchodní sdělení byla šířena ve prospěch kontrolované osoby. Ta je tedy v postavení šiřitele obchodních sdělení, jelikož v její prospěch byla tato sdělení šířena, a je tedy odpovědná za šíření nevyžádaných obchodních sdělení. Kontrolovaná osoba se tak v této souvislosti dopustila porušení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb. Dále bylo konstatováno i porušení § 7 odst. 4 písm. a), b) i c) zákona č. 480/2004 Sb., jelikož předmětné zprávy nebyly jasně a zřetelně označeny jako obchodní sdělení a neobsahovaly uvedení či označení toho, jehož jménem se tato komunikace uskutečňuje, ani možnost odhlášení se z dalšího zasílání. Námitky proti kontrolním zjištěním v protokolu o kontrole podány nebyly.

V této věci bylo následně vedeno správní řízení a kontrolované osobě byla za výše uvedená porušení uložena sankce ve výši 50 000 Kč, která již nabyla právní moci. Jelikož nebyla zaplacena, byla po vykonatelnosti postoupena k vymáhání příslušnému celnímu orgánu.