Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Zprostředkovatel prodeje elektřiny a zemního plynu (UOOU-00538/20)

Kontrola zákonného titulu pro oslovování osob zprostředkovatelem prodeje elektřiny a zemního plynu

Úřad obdržel podání týkající se podezření z porušení právních předpisů na ochranu osobních údajů při zpracování osobních údajů zákazníků společností, která se zabývá zprostředkováním prodeje elektřiny a zemního plynu. Konkrétně se společnost měla dopustit porušení obecného nařízení tím, že nerespektovala odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů konkrétní osobou a údaje nadále zpracovávala.  

Úřad v této věci zahájil kontrolu, která byla ukončena dne 2. ledna 2021 doručením vyřízení námitek předsedou Úřadu proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole.  

Kontrolou bylo zjištěno porušení čl. 6 odst. 1 obecného nařízení a porušení čl. 12 odst. 1 obecného nařízení  

Dále bylo zjištěno porušení čl. 14 obecného nařízení, protože kontrolovaná osoba nezískala osobní údaje přímo od subjektu údajů a v okamžiku převzetí jí nepředala žádné informace ve smyslu čl. 14 odst. 1 písm. a) až f) tohoto nařízení. V neposlední řadě bylo zjištěno porušení čl. 17 odst. 1 písm. b) obecného nařízení, když byly zpracovávány osobní údaje i přes učiněnou žádost o vymazání osobních údajů.  

V neposlední řadě bylo zjištěnoporušení čl. 32 obecného nařízení. Kontrolovaná osoba měla sice přijatá dostatečná technicko-organizační opatření k zabezpečení osobních údajů v rámci interní směrnice, sama je však nedodržovala.  

V návaznosti na zjištěná porušení bylo s kontrolovanou osobou zahájeno správní řízení.

Dokumenty