Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Společnost s ručením omezeným (UOOU-03321/20)

Kontrola byla zahájena na základě stížnosti, ve které bylo uvedeno, že společnost neposkytla stěžovateli informaci o zpracování jeho osobních údajů. Jakmile uplatnil své právo být zapomenut (vymazán z evidence společnosti), společnost na tuto skutečnost nereagovala, resp. toto právo přenášela na samotný subjekt údajů vedoucí k jeho aktivnímu provedení výmazu vlastních osobních údajů.  

Cílem šetření bylo zjistit, zda společnost dodržuje povinnosti stanovené obecným nařízením při zpracování osobních údajů. Úřad tak na místě zjišťoval, zda společnost zpracovává osobní údaje v souladu s obecným nařízením, zda mají subjekty údajů snadný přístup ke srozumitelným informacím ohledně zpracování jejich osobních údajů a zda jsou dodržována jejich práva vyplývající z obecného nařízení. Kontrolovány byly související zpracovatelské vztahy a stav technického a organizačního zabezpečení zpracování osobních údajů.  

Kontrolující zjistili, že společnost porušovala obecné nařízení v oblasti práv subjektů údajů (oprava a výmaz), neboť delegovala své povinnosti vyplývající z obecného nařízení na samotné subjekty údajů a také vnitřní předpisy upravující plnění práv subjektů údajů byly v rozporu s obecným nařízením.

V ostatních oblastech této kontroly nebylo zjištěno porušení obecného nařízení.

Dokumenty