Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Společnost provozující internetový obchod (UOOU-02688/20)

Kontrola zákonného titulu v souvislosti s využíváním souborů cookies

Společnost provozující internetový obchod využívá v rámci svých internetových stránek soubory cookies, přičemž kontrola byla zahájena na základě stížnosti, která směřovala proti zpracování osobních údajů v souvislosti s využíváním těchto souborů.  

Kontrola byla zaměřena napostavení společnosti a dodržování povinností stanovených obecným nařízením (zejména pak právní titul pro zpracování osobních údajů dle čl. 6, dodržení podmínek vyjádření souhlasu dle čl. 7 a plnění povinnosti dle čl. 12 až 13) v souvislosti s využíváním cookies na webových stránkách internetového obchodu.  

Úřad konstatoval, že společnost porušila povinnost stanovenou v čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení, neboť po přesněji nezjištěnou dobu nebyla splněna podmínka vyjádření informovaného souhlasu. Porušení se dopustila tím, že pokud se uživatel rozhodl před udělením souhlasu získat více informací o zpracování osobních údajů a klikl na odkaz „Osobní údaje“, tak tím současně udělil neinformovaný souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies.

Ze strany společnosti došlo k nápravě závadného stavu, kdy v současné době již není možné udělit souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies pouhým kliknutím na jakýkoli odkaz na stránce.    

Kontrolující se též zaměřili na plnění povinnosti uvedené v ustanovení čl. 12 obecného nařízení v souvislosti s poskytováním informací, v rozsahu čl. 13 tohoto nařízení. Uvedená ustanovení upravují povinnost správce informovat subjekt údajů o všech podstatných parametrech zpracování osobních údajů, a to včetně jeho práv, která mu ve vztahu k tomuto zpracování vznikají.  

Uvedené povinnosti společnost neporušila, tedy splnila informační povinnost dle obecného nařízení. 

Dokumenty