Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Společenství vlastníků jednotek (UOOU-02805/20)

Kontrola zákonného titulu pro zpracování osobních údajů dle obecného nařízení a jejich zabezpečení v souvislosti s provozováním kamerového systému

Kontrola byla provedena na základě stížnosti, kdy podle stěžovatelky měl být bez právního titulu a bez řádného zabezpečení pořízených záznamů v bytovém domě provozován kamerový systém s kamerami zejména u hlavního vstupu do domu a u dveří do sklepních prostor. ¨

Úřad zahájil kontrolu, jejímž předmětem bylo dodržování povinností stanovených obecným nařízením a zákonem o zpracování osobních údajů, zejména pak kontrola zákonnosti zpracování osobních údajů v souvislosti s provozem kamerového systému.

Kontrolující zjistili, že společenství vlastníků stanovilo účel a prostředky zpracování osobních údajů, rozhodlo o pořízení, instalaci a využívání kamerového systému se záznamem. Účelem zpracování je plnění zákonných povinností při správě domu a pozemku v souladu se stanovami společenství vlastníků na základě rozhodnutí schůze shromáždění vlastníků v návaznosti na předchozí incidenty v domě. Stanovilo také dobu zpracování osobních údajů, včetně způsobu jejich likvidace, podmínky provozu kamerového systému, včetně jeho zabezpečení, správce kamerového systému a určilo podmínky, za kterých lze do pořízeného záznamu nahlédnout a za jakých podmínek jej lze použít.  

Dále bylo zjištěno, že společenství vlastníků plní povinnosti dle čl. 12 až čl. 14 obecného nařízení prostřednictvím písemné Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s provozováním kamerového systému se záznamem, která je umístěna na nástěnce vedle vchodu do domu a dále informačními tabulkami, které jsou umístěny v blízkosti každé z instalovaných kamer.  

Kontrolou nebylo zjištěno porušení obecného nařízení.