Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Škola (UOOU-05087/20)

Kontrola využívání biometrické identifikace žáků

Kontrola byla provedena v souladu s kontrolním plánem, do kterého byla kontrolovaná osoba zařazena v souvislosti s projektem „Bezpečná škola“. Její součástí mělo být využití biometrické identifikace žáků během jejich evidence při vstupu do budovy školy. Vzhledem ke zrušení využití této části projektu se v průběhu kontroly nepotvrdilo, že by kontrolovaná osoba zpracovávala údaje v souvislosti s využitím biometrické identifikace žáků, jak bylo zřizovatelem školy původně zamýšleno.  

Nebylo zjištěno, že by i v souvislosti s účastí na projektu „STOP násilí na školách – prevence kriminality“, na jehož základě byly z důvodu snahy o zvýšení bezpečnosti ve škole pořízeny kamerové systémy, bylo porušeno obecného nařízení či zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. U kontrolované osoby však došlo k zredukování počtu kamer demontáží 11 z nich a omezení záběrů ze stávajících kamer na základě vypracovaného hodnotícího stanoviska v návaznosti na Pokyny 3/2019 ke zpracování osobních údajů prostřednictvím videotechniky vydané Evropským sborem.

Dokumenty