Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Městská část (UOOU-00808/21)

Kontrola zpřístupňování informací (dokumentů s osobními údaji) prostřednictvím úřední desky s dálkovým přístupem

Kontrola byla zahájena na základě kontrolního plánu Úřadu pro rok 2021 a zaměřila se především na zpřístupňování informací (dokumentů s osobními údaji) prostřednictvím úřední desky s dálkovým přístupem, která skýtá více rizik, než je tomu u klasické úřední desky.  

Kontrolující proto hodnotili dodržování povinností podle obecného nařízení při zveřejňování dokumentů, zejména:

  • způsob anonymizace,
  • právní titul pro vyvěšování a svěšování, s uvážením následků vyvěšení způsobeným vyhledávači na internetu,
  • profilování údajů získávaných v rámci tzv. monitorování úředních desek,
  • dobu vyvěšování údajů,
  • archivaci údajů a přístup k nim.

Kontrolující konstatovali, že městská část v rámci předmětné kontroly neporušila žádnou povinnost dle obecného nařízení.  

V souvislosti s plněním zásady minimalizace údajů dle čl. 5 odst. 1. písm. c) obecnéhonařízení kontrolující na základě zjištěných skutečností doporučili kontrolované osobě  upravit jednotný postup anonymizace osobních údajů u vyvěšovaných dokumentů, konkrétně v případě příjemců veřejných prostředků, kdy je nezbytné, dle ustanovení § 8b odst. 1 a 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  zveřejňovat osobní údaje pouze v rozsahu: jméno, příjmení, rok narození a obec, kde má příjemce trvalý pobyt.

Dokumenty