Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Maloobchodní prodejce (UOOU-00893/21)

Kontrola zákonného titulu pro zpracování osobních údajů a dalších povinností dle obecného nařízení v rámci zákaznických programů

Kontrola byla provedena na základě Kontrolního plánu Úřadu pro rok 2021. Jejím předmětem bylo ověření postupů při zpracovávání osobních údajů a povinností vyplývajících z obecného nařízení při využívání věrnostního programu a věrnostních karet, včetně rodinných karet zákazníků, a to především zaměřené na:

  • ověření zásad zpracování dle čl. 5 (zákonnost, minimalizace, omezení uložení, integrita a důvěrnost),
  • zákonnost zpracování dle čl. 6 (včetně případného profilování),
  • podmínky udílení souhlasu dle čl. 7,
  • výkon práv subjektů údajů stanovených čl. 12 až čl. 22 (zaměření na poskytování informací subjektům údajů a právo na výmaz),
  • využití zpracovatelů dle čl. 28,
  • zabezpečení zpracování dle čl. 32 (zabezpečení databáze klientů) obecného nařízení.

Provedená kontrola zjistila, že kontrolovaná osoba zpracovává při využívání věrnostního programu a věrnostních karet, včetně rodinných karet zákazníků, přiměřený, relevantní a nezbytný rozsah osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány korektně, zákonným a transparentním způsobem.  

Z kontrolních zjištění je zřejmé, že zpracování osobních údajů probíhá buďto na základě souhlasu, na základě plnění smlouvy nebo na základě oprávněného zájmu. Kontrolovaný poskytuje informace o zpracování osobních údajů v požadovaném rozsahu.   Kontrolující dále zjistili, že v rámci věrnostního programu dochází k automatizovanému zpracování osobních údajů. Subjekt údajů však není předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování. Kontrolovaná osoba vede záznamy o činnostech zpracování v souladu s čl. 30 obecného nařízení. Kromě toho přijala technická a organizační opatření, aby zajistila úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku.  

Kontrolou nebylo zjištěno porušení obecného nařízení.   

Dokumenty