Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Maloobchodní prodejce (UOOU-00864/21)

Kontrola zákonného titulu pro zpracování osobních údajů a dalších povinností dle obecného nařízení v rámci zákaznických programů

Předmětem kontroly bylo dodržování povinností správce osobních údajů podle obecného nařízení se zaměřením na dodržování povinností dle čl. 5, čl. 6, čl. 12 až čl. 22, čl. 28, čl. 30 a čl. 32 při provozování zákaznických, slevových a věrnostních programů, včetně provozu e-shopu a využívání cookies.  

Kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba zpracovává osobní údaje: 

  • na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení (reklama a průzkum trhu, kontaktní údaje);
  • z důvodu uzavření a plnění smluvního vztahu v rámci zákaznického programu a z důvodu smluvního vztahu vyplývajícího z internetového obchodu, včetně vedení zákaznického konta, tj. podle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení;
  • z důvodu zajištění ochrany práv a právem chráněných zájmů kontrolované osoby spočívajících zejména v nutnosti stanovení, výkonu nebo ochrany právních nároků v soudním či jiném řízení, v rámci mimosoudního jednání podle čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení.

Kontrolovaná osoba měla zpracovány interní předpisy v dokumentech „Informace o ochraně osobních údajů“, „Podmínky účasti v [zákaznickém] programu“, „Zásady zpracování osobních údajů“ a „Obchodní podmínky“ (čl. 2). Ty obsahovaly dostatečné informace o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 12 a informace o právech subjektů údajů podle čl. 13 a násl. obecného nařízení. Interní předpisy kontrolované osoby též obsahovaly dostatečné informace o ochraně osobních údajů a jejich zabezpečení ve smyslu čl. 5 odst. 1 písm. f) obecného nařízení. Ve smyslu čl. 32 obecného nařízení měla kontrolovaná osoba zpracována konkrétní rizika plynoucí ze zpracování a posouzení vlivu na ochranu osobních údajů. Přístupy do jednotlivých databází kontrolované osoby byly logovány.  

Kontrolující v závěru kontroly nekonstatovali žádné porušení obecného nařízení.