Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Zprostředkovatel prodeje elektřiny a zemního plynu (UOOU-02219/21)

Úřad provedl kontrolu na základě Kontrolního plánu Úřadu pro rok 2021, jejímž předmětem bylo dodržování povinností stanovených obecným nařízením v souvislosti se zpracováním osobních údajů při nabízení zprostředkování či prodeji energií.

Kontrolou nebylo zjištěno porušení obecného nařízení v souvislosti se zákonností zpracování ani ve vztahu k informační povinnosti.

Kontrolou též nebylo zjištěno, že by kontrolovaná osoba shromažďovala či zpracovávala osobní údaje pro jiné než výslovně stanovené a legitimní účely, kterými jsou zejména předsmluvní jednání, plnění smlouvy, plnění právních povinností správce, ochrana oprávněných zájmů správce a zasílání obchodních sdělení, marketing a ověřování bonity či platební morálky zákazníka v registru dlužníků SOLUS. Nebylo zjištěno, že by zpracovatelé kontrolované osoby zpracovávali osobní údaje v rozporu s účely stanovenými kontrolovanou osobou ve smlouvách o zpracování osobních údajů.

Kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba zpracovává relevantní a přiměřené osobní údaje, v rozsahu nezbytném pro jednotlivé účely zpracování, které má stanoveny. Nebylo zjištěno, že by kontrolovaná osoba uchovávala osobní údaje subjektů údajů po dobu delší, než je pro tyto účely nezbytné.

Kontrolující nicméně konstatovali porušení obecného nařízení, jelikož kontrolovaná osoba po určité období uváděla na svých webových stránkách v seznamu zpracovatelů nesprávnou informaci o přibližně 50 zpracovatelích, kteří jsou podle obsahu uzavřených smluv o zpracování osobních údajů správci osobních údajů, nikoli zpracovateli. Toto pochybení napravila kontrolovaná osoba v průběhu kontroly.

Prověřováno bylo také plnění povinnosti kontrolované osoby v rámci zpracovatelských vztahů, přičemž nebylo v této souvislosti zjištěno pochybení.

Dále bylo mimo jiné prověřováno dodržování povinností týkajících se zabezpečení osobních údajů, přičemž ani v této souvislosti nebylo zjištěno porušení.

Vzhledem k tomu, že došlo k nápravě závadného stavu již v průběhu kontroly, nebylo s kontrolovanou osobou zahájeno správní řízení o uložení opatření k nápravě. V návaznosti na zjištěné porušení však byla kontrolované osobě uložena pokuta, kterou tato uhradila.

Dokumenty