Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Společnost SECURE HOME s.r.o.

Kontrola zabezpečení složky na datovém úložišti zřízené pro archivaci kamerových záznamů

Na základě stížnosti postoupené Policií České republiky provedl Úřad kontrolu, jejímž předmětem bylo zabezpečení složky zřízené pro archivaci kamerových záznamů, umístěné na datovém úložišti kontrolované osoby.

Předmětem stížnosti bylo podezření na porušení povinností stanovených nařízením (EU) 2016/679, a to v souvislosti s pořizováním videozáznamu a fotografií třetích osob vypovídajících o činnosti kontrolované osoby a jejich následné zveřejnění na sociální síti Facebook (profil kontrolované osoby). Policie však nezjistila, kdo fotografie a záznamy na profil kontrolované osoby umístil. Ze zjištěných skutečností nicméně vyplynulo podezření, že k datovému úložišti, na kterém jsou videozáznamy a fotografie uloženy, mohla v důsledku nedostatečného zabezpečení získat přístup neoprávněná osoba.

Kontrolovaná osoba však v průběhu kontroly neposkytla požadovanou součinnost, nezbytnou ke shromáždění podkladů pro přijetí kontrolních závěrů ve věci zpracování osobních údajů. Jednatele kontrolované osoby nebylo možné jakkoli kontaktovat, nařízeného ústního jednání se bez omluvy nezúčastnil žádný zástupce kontrolované osoby a kontrolovaná osoba obecně v době kontroly již nevykazovala žádnou činnost.

Ze součinnosti poskytnuté společníky kontrolované osoby a webhostingovou společností pak nevyplynuly žádné relevantní informace ve vztahu k předmětu kontroly. S ohledem na uvedené byla kontrola uzavřena s konstatováním, že nebylo možné v rámci kontroly zjistit a doložit, zda a v jaké míře kontrolovaný zpracovává osobní údaje ve formě videozáznamů či fotografií zachycujících jeho činnost. Stejně tak nebylo možno vyhodnotit, zda svým jednáním porušuje povinnosti stanovené v nařízení (EU) 216/679.

Kontrolu řídila inspektorka Mgr. et Mgr. Božena Čajková.

Doporučení

Také pořizování videozáznamů a fotografií a jejich uchovávání zásadně podléhá režimu ochrany osobních údajů, včetně požadavků na řádné zabezpečení přístupu k těmto záznamům či fotografiím. V případě uveřejnění osobních údajů na sociálních sítích lze s žádostí o jejich odstranění kontaktovat nejen osobu, která je uveřejnila, ale také danou sociální síť.