Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Společnost Mělnická zdravotní, a.s.

Kontrola zpracování osobních údajů v souvislosti s prováděním tzv. novorozeneckého screeningu

Na základě kontrolního plánu pro rok 2019 a v návaznosti na kontrolu provedenou v letech 2014 a 2015, při které bylo zjištěno porušení právních povinností, provedl Úřad kontrolu, jejímž předmětem bylo dodržování povinností při zpracování osobních údajů v rámci novorozeneckého laboratorního screeningu (včetně krevních vzorků z tzv. suché kapky krve), se zaměřením na zákonnost zpracování a na dobu uchování odebraných vzorků a jejich likvidaci a na plnění dalších povinností týkajících se především práv subjektů údajů.

Kontrolující prověřili veškeré postupy při nakládání s odebranými vzorky tzv. suché kapky krve novorozenců, tedy od odběru po zpracování, uchovávání a likvidaci. Na příslušných pracovištích nemocnice kontrolující také prověřili přijetí technických a organizačních opatření pro zabezpečení zpracovávaných osobních údajů.

Úřad v souvislosti s předmětným zpracováním osobních údajů nezjistil porušení nařízení (EU) 2016/679.

Kontrolu řídila inspektorka PaeDr. Jana Rybínová.

Doporučení

Zjištěná porušení, a to zejména porušení týkající se rizikového zpracování zvláštních kategorií osobních údajů, Úřad dále monitoruje. Především v případě, že se jedná o rozsáhlé plošné zpracování, Úřad dodržení nápravy a soulad s právními předpisy v budoucnu opětovně prověří.