Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Společnost KAPITOL pojišťovací a finanční poradenství, a.s.

Kontrola zabezpečení osobních údajů klientů

Na základě podnětu provedl Úřad kontrolu, jejímž předmětem bylo zabezpečení osobních údajů klientů a potencionálních klientů při zprostředkování produktů společnosti KAPITOL pojišťovací a finanční poradenství, a.s. Obsahem podnětu bylo tvrzení bývalého zaměstnance společnosti, že jiný bývalý zaměstnanec této společnosti využívá osobní údaje klientů, které jí měl odcizit.

Kontrolující neprokázali tvrzení podatele, že k úniku osobních údajů došlo z důvodu nezabezpečení osobních údajů u kontrolované osoby. Naopak bylo prokázáno, že v době, kdy mělo dojít k převzetí klientů této společnosti, to byl právě podatel, kdo převzal tyto klienty.

Úřad v souvislosti s předmětným zpracováním osobních údajů nezjistil porušení nařízení (EU) 2016/679.

Kontrolu řídil inspektor MVDr. František Bartoš.

Doporučení

V případě, že dojde k převodu (části) obchodního závodu, případně k právnímu nástupnictví z jiného důvodu, dojde i k převodu smluv, a to včetně osobních údajů klientů. Při zachování účelu je nový vlastník (části) závodu stejně jako jiný právní nástupce obecně oprávněn zpracovávat osobní údaje stejným způsobem jako předchozí vlastník předmětného závodu, případně jiný právní předchůdce.