Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Společnost Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Kontrola zpracování osobních údajů o členství v odborové organizaci zaměstnavatelem

Úřad provedl kontrolu na základě stížnosti, jejíž předmětem bylo podezření, že kontrolovaná společnost předala přehled části zaměstnanců, členů jedné odborové organizace, zástupci druhé odborové organizace, a to v rozsahu jméno, příjmení a výše odborářského příspěvku, který jim byl stržen v rámci výplaty, tedy zejména podezření na porušení povinnosti řádně zabezpečit osobní údaje.

Kontrolující nezjistili, že by kontrolovaná osoba shromažďované osobní údaje zpracovávala za jiným než stanoveným účelem, ani že by došlo k porušení zabezpečení osobních údajů. Nebylo tedy prokázáno, že by docházelo ke zpracování osobních údajů v rozporu se zásadou účelového omezení ani to, že by kontrolovaná osoba nepřijala dostatečná technická a organizační opatření pro zabezpečení osobních údajů.

Úřad v souvislosti s předmětným zpracováním osobních údajů nezjistil porušení nařízení (EU) 2016/679, tedy nebylo prokázáno, že by došlo k neoprávněnému předání osobních údajů zaměstnanců odborové organizaci.

Kontrolu řídila inspektorka PaeDr. Jana Rybínová.

Doporučení

Údaj o členství v odborové organizaci patří mezi zvláštní kategorie osobních údajů, pro jejichž zpracování jsou stanoveny zvláštní záruky. S ohledem na rizikovost zpracování se Úřad zpracováním zvláštních kategorií osobních údajů dlouhodobě zabývá. Více informací ke zvláštním kategoriím osobních údajů lze nalézt na https://www.uoou.cz/5-zvlastni-kategorie-osobnich-udaj-citlive-udaje/d-27274.