Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Psychiatrická nemocnice

Kontrola přijetí technicko-organizačních opatření

Kontrola byla provedena na základě podnětu, který obsahoval podezření ze zpřístupnění osobních údajů poškozené odsouzenému pachateli trestné činnosti ze strany nemocnice, prostřednictvím předané kopie dokumentu Přípis pro věznice a pro zdravotnické zařízení zaslaný nemocnici soudem.

Psychiatrická nemocnice tím, že nepřijala ve smyslu čl. 24 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679 dostatečná technicko-organizační opatření a prostřednictvím své zaměstnankyně zpřístupnila odsouzenému v rámci nahlížení do spisu osobní údaje poškozené ženy, která žádala ve smyslu § 55 odst. 1 písm. c) a § 103a zákona č. 141/1961, o trestním řízení soudním (trestní řád), o informace a vyrozumění, kdy pacient ukončí výkon ochranného léčení, porušila zásadu zpracování osobních údajů vyjádřenou v čl. 5 odst. 1 písm. f) nařízení (EU) 2016/679.

Kontrolovaná osoba podala proti zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole námitky, které předsedkyně Úřadu svým rozhodnutím v plném rozsahu zamítla. Následně byla v rámci správního řízení uložena nemocnici povinnost přijmout opatření k nápravě zjištěného nedostatku. Tuto nemocnice splnila tím, že vydala doplnění vnitřního předpisu ke zpracování zdravotnické dokumentace a osobních údajů.

Doplňující informace

Při nastavení technicko-organizačních opatření pro zpracování osobních údajů nesmí správce opominout také zpracovat interní postupy pro vyřizování žádostí subjektů údajů podle čl. 15 nařízení (EU) 2016/679 a pro výkon dalších práv subjektů údajů dle nařízení (EU) 2016/679.