Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytovatel zdravotních služeb – nemocnice

Kontrola zpracování osobních údajů v souvislosti s prováděním tzv. novorozeneckého screeningu

Kontrola byla zahájena na základě plánu kontrol Úřadu na rok 2019. Předmětem kontroly bylo zpracování osobních údajů v rámci novorozeneckého laboratorního screeningu (včetně krevních vzorků z tzv. suché kapky krve), zejména ve vztahu k době uchování odebraných vzorků a jejich likvidace, plnění dalších povinností stanovených v nařízení (EU) 2016/679 (zejména čl. 5, 6 a 9) a výkonu práv subjektů údajů (čl. 12 až 23).

Novorozenecký screening spočívá v aktivním a celoplošném vyhledávání chorob v jejich časném, preklinickém stadiu tak, aby se tyto choroby diagnostikovaly a léčily dříve, než se stačí projevit a způsobit novorozenci nevratné poškození zdraví. Je založen na analýze suché kapky krve na filtračním papírku – tzv. novorozenecké screeningové kartičce. Novorozenecký laboratorní screening vrozených a dědičných onemocnění je součástí preventivní péče dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, a k jeho provedení je nezbytný souhlas zákonného zástupce novorozence.

V rámci kontroly byly zkontrolovány veškeré postupy při zpracování (nakládání) s odebranými vzorky tzv. suché kapky krve novorozenců, tedy od odběru po zpracování, uchovávání a likvidaci. Současně byla kontrola zaměřena na zabezpečení zpracování vzorků na příslušných pracovištích nemocnice.

Kontrolou nebylo zjištěno porušení povinností správce osobních údajů.

Doplňující informace

Zpracování zvláštních kategorií údajů v oblasti ochrany veřejného zdraví, s ohledem na rizikovost a citlivost zpracování takových údajů, musí být exaktně prováděno na základě zákonného zmocnění, z něhož vyplývá i odpovědnost subjektů zapojených do získávání, dalšího zpracování a konečného uchovávání údajů.