Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

Kontrola zpracování osobních údajů plátců pojistného

Na základě dvou stížností provedl Úřad kontrolu, jejímž předmětem bylo zpracování osobních údajů plátců pojistného Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, kteří dluží na pojistném.

Předmětná zdravotní pojišťovna uveřejňovala na svých internetových stránkách osobní údaje plátců, jejichž celkový dluh na pojistném na zdravotní pojištění a penále přesáhl 10 000 Kč.

Vzhledem k tomu, že kontrolovaná osoba závadný stav neprodleně napravila, Úřad neuložil opatření k odstranění zjištěných nedostatků a od uložení pokuty upustil.

Kontrolu řídil inspektor PhDr. Petr Krejčí.

Doporučení

Úřad považuje zveřejnění osobních údajů dlužníků za nátlakové jednání, kterým jsou obvykle porušována základní práva a svobody subjektů údajů. Případné zveřejňování osobních údajů v souvislosti se vznikem pohledávek by bylo za splnění všech základních zásad zpracování osobních údajů možné pouze s předchozím souhlasem subjektu údajů, který by však musel splňovat veškeré požadavky nařízení (EU) 2016/679, tj. muselo by být například možné jej kdykoli odvolat.