Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Obchodní společnost

Kontrola zpracování osobních údajů vývojáře mobilních aplikací

Na základě Kontrolního plánu Úřadu pro rok 2019 provedl Úřad kontrolu, jejímž předmětem bylo zpracování osobních údajů prostřednictvím mobilních aplikací, které kontrolovaná osoba vyvíjí. Kontrolou bylo zjištěno, že zpracování osobních údajů je zákonné, založené na souhlasu subjektů údajů dle čl. 6 bodu 1, písm. a) nařízení (EU) 2016/679 a zároveň je subjekt údajů kontrolovaným v Zásadách ochrany osobních údajů informován o všech svých právech dle článků 13 – 17 nařízení (EU) 2016/679.

Dále bylo kontrolou zjištěno, že kontrolovaná osoba přijala vhodná technická a organizační opatření, aby zajistila odpovídající úroveň zabezpečení osobních údajů spolu s dalším zpracovatelem. Kontrolou nebylo zjištěno porušení stanovených povinností.