Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Obchodní společnost

Kontrola právního důvodu zpracování osobních údajů

Kontrola byla uskutečněna na základě stížnosti na neoprávněné využívání elektronických kontaktů jedním ze společníků v jeho nové společnosti, a to rozesíláním „nevyžádaných“ obchodních sdělení na kontakty získané v rámci činnosti pro předchozí, již zaniklou, společnost.

Kontrolou bylo konstatováno, že kontrolovaná společnost zpracovávala osobní údaje bez právního titulu, tedy v rozporu s čl. 6 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679, neboť nedisponovala žádným právním titulem dle čl. 6 odst. 1 písm. a) – f) nařízení (EU) 2016/679 a současně porušila povinnost dle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Kontrolou bylo prokázáno, že po rozpadu společnosti si jeden ze společníků založil svoji společnost se shodným předmětem podnikání. Dále bylo prokázáno, že tato společnost oslovila bývalé zákazníky původní společnosti, která již byla nefunkční. S adresami zákazníků ale nebyla oprávněna disponovat. Jednalo se celkem o 27 e-mailových adres. Kontrolou bylo konstatováno, že kontrolovaná společnost zpracovávala osobní údaje bez právního titulu, tedy v rozporu s čl. 6 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679 a současně porušila povinnost dle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Doplňující informace

Zpracovávat osobní údaje za účelem přímého marketingu, typicky pro účely zasílání obchodních sdělení, lze jen na základě některého z právních důvodů uvedených v článku 6 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679 [v úvahu přichází písm. a) a f)]. Úprava pro šíření obchodních sdělení obsažená v zákoně č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, má za cíl omezit obtěžování nevyžádanými obchodními sděleními. Informace, jak správně šířit obchodní sdělení, naleznete také na našem webu v sekci Obchodní sdělení.