Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Nebankovní poskytovatel půjček

Kontrola nebankovního poskytovatele půjček s důrazem na výkon práv subjektu údajů

Kontrola byla provedena na základě Kontrolního plánu Úřadu pro rok 2019. Předmětem kontroly bylo dodržování nařízení (EU) 2016/679 v souvislosti se zpracováním osobních údajů kontrolovanou osobou jako správcem osobních údajů při uzavírání smluv o poskytnutí úvěru sjednávaných online, s důrazem na práva subjektů údajů podle čl. 12 až 22 nařízení (EU) 2016/679.

Kontrolovaný je nebankovním poskytovatelem spotřebitelského úvěru a platební institucí dohlíženou Českou národní bankou. Žádost o úvěr mohou žadatelé podávat pouze elektronicky, a to prostřednictvím webové nebo mobilní aplikace. Online proces podávání žádosti o úvěr je hlavním komunikačním kanálem se žadateli o úvěr.

Kontrola se zaměřila na kontrolu plnění povinností správce osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679 a čl. 12–14 nařízení (EU) 2016/679. Informační povinnost plnila kontrolovaná osoba ve zveřejněném dokumentu „Ochrana soukromí“ na svých webových stránkách. Dále bylo kontrolováno, jak kontrolovaná osoba plní své povinnosti dle čl. 15–22 nařízení (EU) 2016/679. Popis práv a jejich uplatňování u správce byl také uveden ve zveřejněném dokumentu „Ochrana soukromí“.

Provedenou kontrolou nebylo zjištěno porušení výše uvedených článků nařízení (EU) 2016/679 kontrolovanou osobou.

Doplňující informace

Součástí obezřetného chování každého spotřebitele, který hodlá uzavřít smlouvu týkající se finančních služeb, by mělo být i pečlivé přečtení základních informací a dokumentů správce popisujících zamýšlené zpracování osobních údajů.