Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Dopravní podnik

Kontrola zpracování osobních údajů získaných při žádosti o vydání jízdního dokladu a z průkazu totožnosti při přepravní kontrole

Kontrola byla uskutečněna na základě Kontrolního plánu pro rok 2019. Předmětem kontroly bylo zpracování osobních údajů cestujících, jejichž osobní údaje byly získány jednak v souvislosti s jejich žádostí o vydání jízdního dokladu, a také z průkazu totožnosti cestujících při přepravní kontrole, pokud cestující nepředloží platný jízdní doklad a nezaplatí na místě jízdné a přirážku k jízdnému.

Prověřovány byly zákonné povinnosti správce zejména podle nařízení (EU) 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Nebylo zjištěno, že by kontrolovaná osoba zpracovávala osobní údaje v jiném rozsahu a po dobu nezbytnou k účelu zpracování, resp.  neplnila další povinnosti správce, zejména vůči subjektům údajů.

Doplňující informace

V případě, že se cestující při přepravní kontrole na výzvu pověřené osoby neprokáže platným jízdním dokladem, je povinen zaplatit jízdné a přirážku k jízdnému, nebo se prokázat osobním dokladem a sdělit osobní údaje potřebné pro vymáhání zaplacení jízdného a přirážky k jízdnému; osobními údaji potřebnými pro vymáhání zaplacení jízdného a přirážky k jízdnému se rozumí jméno, příjmení, datum a místo narození, adresa pro doručování a číslo osobního dokladu [§ 18a odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě].