Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Banka

Kontrola přijetí technicko-organizačních opatření

Kontrola byla zahájena na základě stížnosti, která obsahovala tvrzení ohledně neoprávněného zpracování osobních údajů, spočívající v neoprávněném předání osobních údajů třetí osobě za účelem nabízení obchodu a služeb prostřednictvím telefonických hovorů.

V rámci kontroly byly prostřednictvím logů prověřeny všechny operace kontrolované osoby a jejich dvou zpracovatelů osobních údajů. Bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba předala osobní údaje stěžovatele v rámci uděleného souhlasu v rozsahu e-mail a telefonní číslo svým dvěma zpracovatelům, kteří pro kontrolovanou osobu zajišťují nabízení produktů souvisejících s bankovními službami. Kontrolou nebylo prokázáno předání osobních údajů stěžovatele kontrolovanou osobou nebo jejími zpracovateli neoprávněným osobám, a to ani na základě ověření logů u správce a jeho zpracovatelů.

Kontrola dále prověřovala technicko-organizační opatření, která kontrolovaná osoba zpracovala za účelem ochrany osobních údaj, smlouvy se zpracovateli a také vnitřní kontrolní postupy v oblasti ochrany osobních údajů a bankovního tajemství.

Kontrolující konstatovali, že kontrolovaná osoba neporušila v souvislosti s předmětem kontroly povinnosti stanovené v nařízení (EU) 2016/679.