Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Společnost Ogroup s.r.o.

Na základě 11 podnětů provedl Úřad kontrolu týkající se dodržování zákona č. 480/2004 Sb.

Zjistil, že kontrolovaná osoba svým jednáním porušila povinnosti stanovené v § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., tedy využít podrobnosti elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky pouze ve vztahu k uživatelům, kteří k tomu dali předchozí souhlas. Kontrolovaná osoba dále porušila § 7 odst. 4 písm. b) zákona č. 480/2004 Sb., neboť šířená obchodní sdělení neobsahovala identifikaci odesílatele.

Předsedkyně Úřadu částečně vyhověla námitkám, které proti kontrolním zjištěním kontrolovaná osoba podala. Konkrétně se jednalo o jednu z námitek, neboť kontrolovaná osoba dodatečně doložila předchozí souhlasy udělené některými uživateli.

Úřad uložil kontrolované osobě pokutu ve výši 8 000 Kč.

Kontrolu řídil inspektor Ing. Josef Vacula.