Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Společnost Honzovy obchody s.r.o.

Na základě devíti podnětů provedl Úřad u společnosti Honzovy obchody s.r.o. kontrolu týkající se dodržování zákona č. 480/2004 Sb. Zjistil, že kontrolovaná osoba svým jednáním porušila povinnosti stanovené v § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., tedy využít podrobnosti elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky pouze ve vztahu k uživatelům, kteří k tomu dali předchozí souhlas. Kontrolovaná osoba dále porušila § 7 odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 480/2004 Sb., neboť šířená obchodní sdělení nebyla zřetelně a jasně jako obchodní sdělení označena a neobsahovala identifikaci odesílatele.

Předsedkyně Úřadu zamítla námitky, které proti kontrolním zjištěním kontrolovaná osoba podala.

Úřad uložil kontrolované osobě pokutu ve výši 24 000 Kč.

Kontrolu řídil inspektor Ing Josef Vacula.