Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Společnost ETM LONDON LTD., odštěpný závod

Na základě 17 podnětů provedl Úřad kontrolu týkající se dodržování zákona č. 480/2004 Sb.

Zjistil, že kontrolovaná osoba svým jednáním porušila povinnosti stanovené v § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., tedy využít podrobnosti elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky pouze ve vztahu k uživatelům, kteří k tomu dali předchozí souhlas. Kontrolovaná osoba dále porušila § 7 odst. 4 písm. a) zákona č. 480/2004 Sb., neboť šířená obchodní sdělení nebyla zřetelně a jasně jako obchodní sdělení označena.

Předsedkyně Úřadu zamítla námitky, které proti kontrolním zjištěním kontrolovaná osoba podala.

Úřad ve věci zahájil řízení o přestupku.

Kontrolu řídil inspektor Ing. Josef Vacula.